Reglament

REGLAMENT XVI TRAVESSA DE MONTSERRAT “Toni Moreno – Joan Ramon Buil”

- La travessa tindrà lloc el 3er diumenge de Maig. Aquest any el 17 maig de 2015.

- No s’admetran inscripcions una vegada cobert el límit de participants (225), fora de la data límit d’inscripció (16/05/2015) ni el mateix dia de la Travessa.

-L’hora de sortida serà les 07:00 h. a Santa Cecília i l’hora de tancament a les 17:00 h. en el mateix punt que el de la sortida. Es recomana arribar amb antelació per recollir la tarja de control de pas.

- L’horari de tancament dels controls de pas és:

- Santa Cecília (sortida) a les 07:30;

- Monestir de Montserrat a les 09:30;

- Sant Joan a les 10:30;

- Ermita de Sant Jeroni a les 11:30;

- Montgrós a les 13:30;

- Coll de Porc a les 15:00;

- Santa Cecília (arribada) a les 17:00.

Aquest horaris es seguiran amb estricta puntualitat.

- Els participants gaudiran d’avituallament aportat per l’organització únicament en els punts de control següents:

- Control 1. Monestir de Montserrat.                                                                                                                          - Control 3. Ermita de Sant Jeroni.                                                                                                                              - Control 5. Coll de Porc.                                                                                                                                                    - Control 6. Santa Cecília (arribada).

- Els participants rebran una tassa a la sortida que hauran de fer servir per proveir-se d’aigua als avituallaments.  Només s’omplirà una tassa per participant. No s’omplirà cap tipus de cantimplora, bidó…etc. És per això que es recomana portar aigua/líquid extra.

- A la sortida, cada participant, rebrà una tarja de control de pas que haurà de segellar obligatòriament a cada control.

- La Travessa transcorre per camins i corriols de muntanya en condicions variables, excepte el tram del Monestir a Sant Joan (pista de ciment).

- L’itinerari estarà marcat amb cintes de plàstic de colors.

- Serà motiu de desqualificació:

  • No segellar la Tarja als controls de pas obligat.
  • No fer la totalitat del recorregut marcat.
  • Arribar al control fora d’horari de tancament.
  • Abandonar la Travessa sense comunicar-ho a la organització, en aquest cas l’organització s’eximeix de qualsevol responsabilitat que en pugui derivar-se.
  • Malmetre l’entorn natural.

- L’organització no es farà responsable de qualsevol accident/incident que es pugui produir. Tots els participants tenen una assegurança obligatoria de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya pel dia de la Travessa.

- Hi haurà doble direcció de la organització, una a la sortida/arribada i l’altra de l’equip escombra que tancarà els controls. Les seves decisions seran inapel·lables.

- Qualsevol cas no previst al reglament serà resolt per la direcció de la Travessa i l’organització.

- L’entitat organitzadora no es farà càrrec de les despeses que es puguin generar pels motius abans esmentats, ni per qualsevol altre motiu que no es reculli en el present reglament.

- Tots els participants rebran com una samarreta tècnica de la XVII Travessa de Montserrat i bossa amb obsequis dels col·laboradors.

- Hi haurà trofeus pels tres primers i tres primeres en arribar.

- Els participants inscrits a la Travessa, pel sol fet d’inscriure’s, acepten el present reglament i eximeixen a l’entitat organitzadora UNIÓ EXCURSIONISTA SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, als seus representants i col·laboradors de tota responsabilitat davant de qualsevol accident i/o incident que pogués produir-se en el trancurs de la mateixa.

Informació important: Tot participant autoritza cedir els seus drets d’imatge a l’organització per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la cursa. Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades per a què els participants rebin informació sobre les diferents edicions de la prova.

Deixa un comentari