Quí som

La Unió Excursionista Sant Martí de Provençals (UESMAP) és una entitat dedicada al foment de l’excursionisme, al desenvolupament de la seva tècnica i la seva pràctica, així com a la difusió de totes les facetes, tant d’esbarjo com culturals o esportives: defensar el medi o­n aquestes es desenvolupen, mantenint-lo i millorant-lo amb estima.

Els orígens de la UESMAP es remunten a primers dels anys 1982, quan va començar com a Cau Pau VI, ubicat als locals de l’església de Sant Lluís Gonçaga, al barri de St. Martí.

L’any 1982 per una sèrie de problemes amb els monitors d’aleshores, se’ls va demanar al Toni Moreno i a la Noemí Rocabert de participar com a monitors (doncs ja van fer d’intendents en uns campaments anteriors). Van formar un equip juntament amb el Jordi Esteve i la Montse Joseph i van entrar a formar part de l’ESPLAC (esplais catalans), on el Jordi anava a les reunions quinzenals.

El fet d’entrar en contradicció amb la nova línea de la Parròquia van suposar haver de deixar el local, agafar tots els estris i portar-los al local del costat del taller de la família Garcia-Farré al carrer Treball.

Davant la possibilitat que el grup de nois i noies es pogués disgregar, un dia el Toni Moreno va reunir els pares i mares i els hi va plantejar que la seva il·lusió era formar un centre excursionista i s’oferia a fer-ho sempre que tingués el seu recolzament. Aquell grup de famílies li van dir que tirés endavant, que podia comptar amb elles. Aleshores es va acordar fer una trobada a Espinelves per parlar en profunditat del tema, era l’any 1987. El Jordi Esteve es va comprometre a buscar un nou local i el 1989 l’Associació de Veïns ens va deixar l’actual local.

El nucli de socis fundadors va estar format per les famílies; Moreno-Rocabert, Esteve-Joseph, Ferrando-Martínez, Romàs-Pujadas, Garcia-Farré, Borrell-Anglada, Garcia-Palma i els Coderch.

La UESMAP (Unió Excursionista Sant Martí de Provençals) es constitueix a nivell assembleari el 20 d’octubre de 1989 i així consta en la 1ª acta oficial de l’assemblea celebrada al local de l’Associació de Veïns del carrer Fluvià 212. Van assistir la Noemí Rocabert, el David Borrell, l’Oriol Tomàs, el Josep Tomàs, el Toni Moreno, la Rosa Anglada, l’Eduard García, el Jaume Borrell, el Joan Ferrando, la Mª Mercè Argila, la Montse Joseph, l’Oriol Garcia, el J.J. Pérez i la Mª Isabel Palma. La junta directiva queda formada pel President; Toni Moreno, el Vice President; Jaume Borrell, el Tresorer; Josep Tomà, la Secretària; Maribel Palma, la Vocal 1ra; Montserrat Farré, el Vocal 2on; Eduard Garcia i el Vocal 3er Joan Ferrando.

La primera sortida oficial com a Entitat data del 22 d’abril de 1990 culminant el cim del Pedraforca.

Per fer un resum dels orígens diríem que la UESMAP va néixer per cobrir les necessitats d’uns pares i mares que volien un espai de lleure i de muntanya per als seus fills i filles. Per això l’origen va ser promogut per gent jove i van ser pocs els socis i sòcies fundadors perquè eren els propis pares i mares.

Som membres de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FECC) i de la Coordinadora d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

Deixa un comentari